Carian :  

 

 

 

 

    

Ada 2 jenis zakat iaitu:
 

Zakat Fitrah

Zakat Fitrah ialah zakat diri yang difardhukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan
syarat-syarat  yang ditetapkan.
[lagi..]


 

Zakat Harta
Jenis-jenis harta yang dikenakan zakat adalah seperti berikut:
 
Zakat Pendapatan
Zakat Perniagaan
Zakat Binatang Ternakan
Zakat Pertanian
Zakat Wang Simpanan
Zakat Emas dan Perak
Zakat Saham
Zakat Ma'adin, Kunuz dan Rikaz ****

Ma'adin

Ialah segala galian yang diperolehi dari perut bumi sama ada beku atau cair di darat atau di laut.

 

Kunuz

Ialah harta yang tersimpan di dalam bumi (harta karun).

 

Rikaz

Ialah harta benda yang tersimpan di dalam bumi dan terdapat tanda-tanda yang menunjukkan ia tersimpan sebelum kedatangan Islam. (Jumhur ulama mengatakan semua jenis simpanan jahiliah)


  


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Page 5


  Copyright 2006
Lembaga Zakat Selangor (MAIS)
All Right Reserved
 

-